• 4851659845

කර්මාන්ත පුවත්

  • ළමයින්ට ඇඳීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

    පින්තාරු කිරීමෙන් දරුවන්ට ලබා දිය හැක්කේ කුමක්ද?1.මතක හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම "කලාත්මක හැඟීමක්" නොමැති දරුවෙකුගේ සිතුවම් දැකීම, වැඩිහිටියන්ගේ පළමු ප්‍රතිචාරය "ග්‍රැෆිටි" වේ, එය තේරුම් ගත හැකිය.දරුවෙකුගේ සිතුවම සම්පූර්ණයෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණයට අනුකූල නම් ...
    වැඩිදුර කියවන්න